A
 Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma
A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z  
— ÚJDONSÁGOK
   

Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából. Sopron. 1930.

   
 

Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből. Pozsony. 1899.

   

Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936.

   
  Horváth Ödön (1862-1919)

Bredeczky Sámuel élete 1772-1812. Bp. 1924.

   
Gáncs Aladár (1891-1935)

Kunst Irén élete és munkája. Krisztus első magyar női követe Kínában. Bp. 1935.

   
Thirring Gusztáv (1861-1941)
 

A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Bp. 1904.

   
  Margittay Rikárd (1890-1944)
 

Balaton. Tájak, emberek. Bp. 1943.

   
  Mayer Ferenc Kolos

A bölcsek kövéről. Pápa. 1926.

 

Az orvosi astrológiáról. Bp. 1927.

 

Az orvostudomány története orvosok és a kultúrtörténelem művelői részére. Bp. 1927.

Béldi Pál pestis elleni orvossága. Bp. 1927.

   
Kemény Gábor (1910-1946)

Verhovina feltámad. A ruszin sors könyve. Bp. 1939.

   
  Árky Ákos (1858-1942)

Ruszinszkó küzdelme az autonómiáért 1918-1927. Bp. 1928.

   
  Bonkáló Sándor
 

A magyar rutének. Bp. 1920.

   
  Gáspár János

A keleti szlávok antropológiája különös tekintettel a kárpátaljai ruszinokra. Ungvár. 1944.

   
  Hoffmann Ottó
 

A rutén kérdés. Pécs. 1918.

   
  Szémán István
 

A magyarországi ruthén nép és a népoktatás. Eperjes. 1914.

   
  Baráth Tibor (szerk.)

A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Bp. 1935.

   
Szekfű Gyula

Három nemzedék és ami utána következik. Bp. 1935.

   
   
Surányi Miklós (1882-1936)

Tömeg és lángész. Bp. 1922.

   
  Halász Antal

A hazatértek. A bukovinai magyarok kétszáz esztendeje. Nagyvárad. 1941.

   
  Oberding József György

A bukovinai magyarság településtörténeti és társadalomrajzi vázlata. Kolozsvár. 1939.

   
  Kenedi Géza (1853-1935)
 

Magyar vér Boszniában. Bp. 1928.

   
  Benyovszky Károly

Schodel Rozália az első drámai magyar "dalnoknő". Pozsony. 1927.

   
Csathó Kálmán

Mi van a kulisszák mögött? Bp. 1927.

   
  Rácz György

Dayka Margit. Portré prózában. Bp. 1974.

   
Rott Sándor (1868-1942)

A „kis Rott”-ról. Bp. 1942.

   
  Szacsvay Imre (1854-1939)
 

Életem és emlékeim. Kolozsvár. 1930.

   
Szentgyörgyi István (1842-1931)
 

Emlékeim.  Kolozsvár. 1923.

   
Szerémy Zoltán (1861-1934)
 

Emlékeim. A régi jó időkből. Bp. 1929.

   
Zilahy Gyula
 

Ötven év. Ifjúságom és életem. Bp. 1931.

   
  Erdélyi városképek. Kolozsvár, Enyed, Nagyvárad, Marosvásárhely, Brassó. Bp. 1936.
   
  Almásy József (1898-1944)
 

A tízparancsolat a közéletben. Bp. 1942.

   
  Bergel (Bergl) József (1797-1884)
 

A magyarországi zsidók története. Kaposvár. 1879.

   
  Lap tetejére...Lap tetejére